REMEDIUMREMEDIUM

Průběh výcviku

Délka výcviku je jedním z faktorů důležitých pro kvalitní zpracování a možnost využití sebezkušenostní části - proto je rozložen do zhruba 5 let.

Celý výcvik probíhá ve 4 opakujících se ročních cyklech, jejichž součástí je:

  • úvodní pětidenní setkání komunity v rozsahu 50 výukových hodin + 5 výukových hodin
  • 1 víkendové komunitní setkání v rozsahu 26 hodin + 2 hodin
  • 2 víkendová skupinová setkání v rozsahu 2 x 18 hodin
  • teoretický víkend v rozsahu 20 hodin

5.ročník se skládá již jen z pětidenního setkání komunity a závěrečného semináře.


1. ročník Komunita 50 + 5 h Kom. vík. 26 + 2 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h

Zpracování CV
10 h
2. ročník Komunita 50 + 5 h Kom. vík. 26 + 2 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
3. ročník Komunita 50 + 5 h Kom. vík. 26 + 2 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
4. ročník Komunita 50 + 5 h Kom. vík. 26 + 2 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
5. ročník Komunita 50 + 5 hZávěrečný seminář
20 h

Závěrečná práce
10 h

250 + 25 h* 104 + 8 h* 144 h 100 + 20 h*
CELKEM
651

*)Do hodinové dotace prvního ročníku se účastníkovi započítává 10 hodin na zpracování životopisu.

Do hodinové dotace závěrečného ročníku se účastníkovi započítává 10 hodin na zpracování závěrečné práce.

Termíny pětidenních komunitních setkání, víkendových komunit a teorií stanovuje vedení komunity ve spolupráci s organizátorem výcviku, na stanovení termínů skupinových víkendů se domlouvají členové jednotlivých skupin se svými lektory a sami si je organizačně zajišťují.

Do hodinové dotace jednotlivých ročníků se započítává 5 hodin za práci s deníky ke každému komunitnímu týdnu (celkem 25 hodin za všechny komunitní týdny) a 2 hodiny za práci s deníky ke každému komunitnímu víkendu (celkem 8 hodin za všechny komunitní víkendy)

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM