REMEDIUMREMEDIUM

Problematika smrti a provázení

Akreditace MPSV č. A2021/1016-SP/PC/PP

Začátek kurzu:
Problematika smrti a provázení XIII.
I.setkání: 29. - 30. října 2024 (úterý, středa)
II.setkání: 25. - 26. listopadu 2024 (pondělí, úterý)

Komu je kurz určen:
Kurz Problematika smrti a provázení je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím a provázejícím osobám. Dále dalším pracovníkům v pomáhajících profesích jako jsou psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, kurátoři, duchovní a ostatním, kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Kurz je vhodný i pro externí realizaci pro celé pracovní týmy.

Rozsah kurzu:
32 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
8700 Kč (cena platná pro kurzy se začátkem od 1. dubna 2024)
Cena akreditovaného kurzu osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.


Obsahem kurzu je:

 • Kontexty smrti
 • Mapování potřeb
 • Rituály
 • Kulturně antropologické, historické a duchovní (přesahové) souvislosti
 • Fáze vyrovnávání se se smrtí a truchlení
 • Vývojové aspekty pojímání smrti
 • Nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílové kompetence absolventa:

 • Umí být k dispozici klientům prožívajícím ztrátu.
 • Umí být k dispozici klientům ve fázi nevyléčitelné nemoci.
 • Vyzná se ve svých vlastních prožitcích a pocitech a reflektuje je v každé fázi práce s klientem.
 • Umí rozlišovat metody krizové intervence a provázení.
 • Reflektuje vlastní motivy a religiózní pohnutky v kontextu smrti a umírání.
 • Umí výše uvedené dovednosti aplikovat v poli sociálních služeb.

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 13

Odborná garantka vzdělávacího programu:
Mgr. Ilona Peňásová

Lektorky kurzu:

PhDr. Daniela Vodáčková , Mgr. Ilona Peňásová

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Smrt a provázení (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: min.SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s absolvovaným kvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách
 • věk: min. 21 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvou dvoudenních setkání každý den v tomto časovém schématu: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Na závěr kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování, pokud naplníte závěrečné požadavky:

 • absolvujete kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných celkových hodin kurzu

V případě, že účastník nesplní jednu či obě podmínky ukončení kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

S ohledem na téma kurzu a intimnost skupiny ve vztahu k probíranému tématu není v tomto kurzu možné nahrazovat zameškané hodiny v jiném běhu kurzu.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM