REMEDIUMREMEDIUM

Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách

Akreditace MPSV č. A2021/0201-SP

Tento kurz je výjimečný prací s videonahrávkami v menší skupině. Je zaměřen na získání a prohloubení praktických poradenských dovednosti formou nácviků rozhovorů, které budou natáčeny a následně společně analyzovány ve skupině. Účastníci také získají základní teoretický vhled do současné poradenské praxe v ČR.

Vedle nácviku praktických dovedností získají účastníci také příležitost k reflexi dosud využívaných technik práce s klienty. Účastníci budou mít také možnost se zaměřit na možnosti i limity poradenského rozhovoru i vztahové aspekty práce s klienty.

Přihlášení do kurzu předpokládá ochotu účastníků účastnit se aktivně modelových situací poradenských rozhovorů ve skupině (v roli poradce i v roli klienta) a nechat se při tom natáčet na video.

Rozsah: 24 výukových hodin


Místo konání: REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3


Termíny kurzu: 7. - 9. října 2024 (pondělí, úterý, středa)


Cena kurzu: 6.200 Kč (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, poskytujícím služby sociálního poradenství nebo těm pracovníkům, kteří si chtějí obohatit stávající znalosti a dovednosti pro působení v sociálních službách využívajících poradenský rozhovor jako jeden z hlavních nástrojů práce s klientem, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Vstupní požadavky:

1) vzdělání: min. SŠ s maturitou

2) minimální věk 21 let

3) praxe či stáž v některé z poradenských služeb či výkon poradenské praxe – doložit písemným potvrzením

Obsah kurzu:

 • poradenství - zakotvení sociálního poradenství do rámce sociálních služeb
 • úvod do Eganova modelu poradenského rozhovoru
 • časoprostorové zakotvení rozhovoru
 • propátrání situace a mapování potřeb klienta
 • přání, potřeby klienta a zakázka pro společnou práci
 • podpora - kontrola poradenského pracovníka
 • zájem klienta a zájem poradce
 • postoje poradce a nutnost sebereflexe
 • asertivní dovednosti - náročné momenty v praxi poradce

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent kurzu rozvine:

 • stávající komunikační dovednosti a ověří jejich efektivitu pro práci s klienty v poradenství

Absolvent kurzu získá:

 • porozumění možnostem i limitům práce s klientem v rámci sociálního poradenství
 • porozumění důležitosti sebereflexe při práci s klientem v poradenství
 • komunikační dovednosti pro zmapování situace klienta a formulaci zakázky pro společnou práci s klientem
 • komunikační dovednosti pro časoprostorové nastavení poradenské konzultace
 • komunikační dovednosti pro zvládání obtížných momentů při spolupráci s klientem

Lektorský tým:

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Lena Tomšů

Lektoři kurzu: Mgr. Lena Tomšů, Veronika Pačesová, DiS.

Jak se přihlásit

Prostudujte si vstupní požadavky kurzu a pokud je splňujete, vyplňte přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Další informace

Maximální počet účastníků: 12

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

Časové schéma kurzu

Každý den se kurz koná od 9.00 do 16.30 (8 výukových hodin = 8 x 45 min) s přestávkami a polední pauzou.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Doporučená literatura:

doporučená literatura ke kurzu Vedení poradenského rozhovoru (ke stažení)

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách, pokud

 • absolvují 90 % předepsaných hodin z celého kurzu
 • zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu. (blok = 2 vyučovací hodiny)

 • absolvují záverečný test znalostí

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu nebo nevyplní záverečný test znalostí, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Absolvování tohoto základního kurzu neopravňuje k výkonu krizové intervence.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM