REMEDIUMREMEDIUM

Základy práce s dítětem v krizi

Akreditace MPSV č.A2023/1018-SP/PC/PP

Termín jednotlivých běhů kurzu:

Základy práce s dítětem v krizi XVI.
11. - 12. dubna 2024 (čtvrtek, pátek)

Základy práce s dítětem v krizi XVII.
30. - 31. května 2024 (čtvrtek, pátek)

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a dalších pomáhajících profesích, kteří se při své práci setkávají s dětmi a mládeží v krizi nebo s krizí rodinného systému a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
4. 500 Kč (cena platná pro kurzy se začátkem od 1. dubna 2024)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje vaše další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Opakování pojmů z oblasti teorie krize a krizové intervence
 • Rodina s dítětem jako systém
 • Základní vývojové potřeby dítěte
 • Dítě 0-6 let
 • Dítě 6-11 let
 • Puberta
 • Adolescence
 • Reflexe procesu krizové pomoci, sebereflexe
 • Psychosociální síť
 • Nácvik dovedností vedení hovoru s dítětem v krizi různých věkových kategorií

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent/ka kurzu získá:

 • základní dovednosti vedení rozhovoru s dítětem v krizi
 • základní dovednosti pro práci s emocemi dítěte

Absolvent/ka umí:

 • rozpoznat krizový stav dítěte
 • rozlišit krizovou intervenci od psychoterapie

Absolvent/ka zná:

 • základy teorie krize a krizové intervence
 • specifika krizové intervence u dětí
 • vývojové potřeby dítěte
 • psychosociální síť – návazné služby pro dítě a rodinu
 • základní prvky psychohygieny
 • základní principy supervize a intervize

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborná garantka vzdělávacího programu:
Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu:

Mgr. Lucie Salačová, Jan Vališ, DiS., Mgr. Jana Herbst

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Základy práce s dítětem v krizi (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • věk: min. 21 let
 • vzdělání: minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • absolvování minimálně 50hodinového kurzu krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce (doložit osvědčení), nebo min. 1 rok praxe na pozici krizového pracovníka v krizovém centru nebo na krizové lince (doložit potvrzením o praxi)

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání. Časové schéma každého výukového dne: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy práce s dítětem v krizi, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM