REMEDIUMREMEDIUM

Základy práce se zadluženým klientem

Akreditace MPSV č. A2019/0113-SP/PC

Termín kurzu:
bude upřesněno (podle počtu přijatých přihlášek)

Uzávěrka přihlášek:

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s problematikou zadlužení svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
3.600 Kč (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Základní kontext dluhové problematiky v ČR - nástroje řešení, adresář organizací poskytujících dluhové poradenství
 • Typologie dlužníků – představení základní typologie dlužníků včetně jejich specifik, okolností vzniku závazků a jejich strategií řešení předlužení
 • Vedení hovoru s předluženým klientem + nácvik hovoru
 • Typologie dluhů a vývojové fáze dluhu vč. základní legislativy
 • Nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent získá základní kompetence při práci s předluženým klientem a osvojí si dovednosti při mapování situace klienta.
 • Absolvent umí vést rozhovor s předluženým klientem.
 • Absolvent se orientuje ve vývojových fázích dluhu a příslušné legislativě.
 • Absolvent umí klientovi poskytnout základní informace k jeho situaci včetně nasměrování na navazující službu.

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Petra Skuhrová

Lektorky kurzu:
Mgr. Petra Skuhrová, Veronika Pačesová, DiS., Mgr. Kristýna Schreilová

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Základy práce se zadluženým klientem (ke stažení)


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: min ukončené SŠ s maturitou
 • věk min. 21 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání každý den v tomto časovém schématu:
9.00 - 16.30 s přestávkami a poledními pauzami

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy práce se zadluženým klientem, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM