REMEDIUMREMEDIUM

Lektorský tým vzdělávacích programů v oblasti sebezkušenostní

Dobiášová Dana, PhDr.

lektorka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM I,II, III.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy, má atestaci v oboru klinické psychologie a specializační zkoušku pro výkon systematické psychoterapie..

Pracovala v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, na Psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, v Pedagogicko psychologické poradně v Hradci Králové, v DDÚ v Hradci Králové a ve Středisku pro partnerské, osobní a rodinné vztahy. Je zakladatelkou o.s. Laxus v Hradci Králové – provozovala programy pro prevenci a léčbu závislých osob, nyní pracuje v privátní praxi.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v systemické terapii (vedený ISS Hamburk), International European Drug Abuse Treatment Training Projekt, výcvik v integrativní supervizi (lektorka J. Hewson), analytický výcvik při ČSAP (L.Běťák), kurz psychoanalytické a párové terapie IPPART.

Má praxi jako supervizorka na mnoha místech a jako výcviková lektorka v několika komunitách (komunita J. Štúrové, komunita Skálova institutu, komunita INTEGRA IV. – IPIPAPP)

Broža Jiří, PhDr.

vedoucí sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM I, II, III.

Vystudoval speciální pedagogiku na Universitě Palackého v Olomouci.

Pracoval jako odborný vychovatel v DDÚ v Brně, jako učitel, vychovatel, vedoucí vychovatel a zástupce ředitele ve VÚM ve Višňové u Znojma, jako vychovatel – psychoterapeut ve Středisku pro mládež Klíčov, jako speciální pedagog v Okresní pedagogicko psychologické poradně v Liberci, jako vedoucí - psychoterapeut v preventivním krizovém centru LOCUS, jako ředitel Střediska výchovné péče pro děti a mládež – Preventivního a krizového centra.

Absolvoval psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamice (vedoucí komunity Doc. PhDr. J. Kožnar) , výcvik systematické psychoterapie (pod vedením lektorů z Institutu systemických zkušeností v Hamburku), výcvik v neverbálních technikách (Dr. J.Vodňanská), absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v analytické skupinové psychoterapii, čtyřletý výcvik v supervizi, mezinárodně vzdělávací program v oblasti terapie drogových závislostí pořádaného Universitou v San Diegu.

Pracuje jako lektor psychoterapeutických výcviků ve skupinové dynamice, jako supervizor v řadě organizací a je lektorem vzdělávacích programů.

Hajný Martin, PhDr.,PhD

llektor sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM I, II, III.

Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě University Karlovy a obor klinická psychologie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze.

Pracoval jako vedoucí Střediska pro mládež v krizi MOST, jako psychoterapeut v RIAPSU na oddělení pro mládež a rodinu, dále pak v soukromé praxi.

Absolvoval výcvik v neverbálních psychoterapeutických technikách (J.Vodňanská, Y.Lucká), psychoterapeutický výcvik SUR (Růžička), výcvik v rodinné psychoterapii SKT Liberec (Chvála, Trapková), výcvik v integrativní supervizi (Iron Mill Institute, J.Hewson), individuální psychoanalytickou psychoterapii (ČSPP).

Pracuje ve výcvikových kurzech v psychoterapii poradenství (IPPIPAP, IPPP, MPK, IPVZ), jako lektor v REMEDIU, jako výcvikový terapeut psychoterapeutického výcviku INTEGRA IV., pracuje jako supervizor .

Pracuje jako psychoterapeut v soukromé poradenské praxi.

Šikl Jan, PhDr., PhD

lektor sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM I,II,III.

Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze a klinickou psychologii na Filozofické fakultě University Karlovy, má atestační zkoušku z psychoterapie a specializační zkoušku pro výkon systematické psychoterapie.

Pracoval jako vychovatel ve VÚ v Načeradci, jako vychovatel v DD v Horních Počernicích, jako terapeut – vedoucí oddělení ve Středisku pro mládež – Krizovém centru Most, jako terapeut v RIAPSu Praha, dále jako psychoterapeut v soukromé praxi.

Absolvoval komunitní výcvik SUR (vedoucí komunity Doc. PhDr. J.Kožnar), výcvik pro vedoucí Bálintovských skupin (ILF, vedoucí skupiny Doc. MUDr. J.Skála a Doc. MUDr. Malá), psychoanalytický trénink (tréninkový analytik PhDr. Vacková), Psychoanalytický institut, výcvik v rodinné terapii (PhDr. Z.Rieger), mezinárodní výcvik v terapii drogových závislostí, výcvik v integrativní supervizi (Iron Mill Institute, J.Hewson).

Vedl terapeutické skupiny ve výcvikové komunitě PhDr.Štúrové a ve výcvikové komunitě PhDr.Frouzové, pracuje jako supervizor v řadě organizací a jako lektor pracuje v REMEDIU Praha, ve Skálově institutu, v Institutu PPP a na FF UK.

Valentová Vanda, MUDr.

lektorka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM I,II,III.

Vystudovala všeobecné lékařství na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy Praha, má atestaci z psychiatrie I. a II.stupně.

Pracovala jako sekundární lékařka na interním oddělení v nemocnici v Jihlavě, jako sekundární lékařka v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, jako zastupující primářka akutního oddělení v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a jako primářka oddělení rehabilitace a resocializace v Psychiatrické léčebně v Bohnicích.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik VIAP, Pražskou psychoterapeutickou fakultu, KBT schizofrenních pacientů, výcvik v supervizi ČIS.

Pracuje jako soudní znalec v oboru psychiatrie.

Pracuje jako výcviková lektorka sebezkušenostního výcviku VIAP.

Čermáková Veronika, PhDr.

lektorka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM III.

Zajíc Richard, MUDr.

lektor sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM III.

Gabriela Langošová, PhDr.

supervizorka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM II,III.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM