REMEDIUMREMEDIUM

Přijetí do výcviku

Vstupní kriteria

Uchazeč se může do výcviku přihlásit, pokud splňuje vstupní kritéria:

  • věk více než 25 let
  • vzdělání minimálně SŠ ukončené maturitou
  • osavadní praxe v oboru pomáhajících profesí
  • uspokojivý výsledek vstupního orientačního pohovoru vedeného dvojicí výcvikových terapeutů

Přihláška

Výcvik již probíhá a přijímání účastníků je ukončeno.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM