REMEDIUMREMEDIUM

Průběh výcviku

Délka výcviku je jedním z faktorů důležitých pro kvalitní zpracování a možnost využití sebezkušenostní části - proto je rozložen do zhruba 4,5 roku.

Celý výcvik probíhá ve 4 opakujících se ročních cyklech, jejichž součástí je:

  • úvodní pětidenní setkání komunity v rozsahu 50 výukových hodin
  • 1 víkendové komunitní setkání v rozsahu 20 hodin
  • 2 víkendová skupinová setkání v rozsahu 2 x 20 hodin
  • teoretický víkend v rozsahu 20 hodin (v posledním ročníku se uskuteční 2 teoretické víkendy)

1. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 20 h 2x sk. vík. 40 h Teorie 20 h
2. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 20 h 2x sk. vík. 40 h Teorie 20 h
3. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 20 h 2x sk. vík. 40 h Teorie 20 h
4. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 20 h 2x sk. vík. 40 h 2x Teorie 40 h
5. ročník Komunita 50 h


250 h 80 h 160 h 100 h

Výcvik je ukončen opět pětidenním komunitním setkáním.

Termíny pětidenních komunitních setkání, víkendových komunit a teorií stanovuje vedení komunity ve spolupráci s organizátorem výcviku Remediem, na stanovení termínů skupinových víkendů se domlouvá sama skupina se svými lektory a organizačně je zajišťuje Remedium, případně ve spolupráci s některým z frekventantů.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM