REMEDIUMREMEDIUM

Úhrada kurzovného

Účastník výcviku je povinen hradit kurzovné vždy v daném časovém předstihu před začátkem výcvikového roku. V souvislosti s tím obdrží od Remedia výzvu k zaplacení se všemi náležitostmi, a to nejpozději 2 měsíce před datem prvního setkání v daném výcvikovém roce. Úhradu kurzovného je pak povinen učinit nejpozději 3 týdny před tímto prvním setkáním – organizace výcviku

Cena prvního ročníku činí 13.300 Kč + 19 % DPH.

Cena dalších ročníků překročí tuto částku maximálně o meziroční inflační index.

Kurzovné nezahrnuje náklady na ubytování, stravu a dopravu frekventanta - hradí frekventant sám nebo vysílající organizace.

Neúčast frekventanta na programu z jakýchkoliv příčin není důvodem pro slevu ze sjednané ceny.

Předčasné ukončení výcviku ze strany frekventanta nedává frekventantovi ani vysílající organizaci nárok na vrácení platby kurzovného pro probíhající ročník.

Pokud dojde k ukončení účasti frekventanta na výcviku ze strany vedení výcviku, má frekventant nárok na vrácení nevyčerpané části kurzovného za probíhající ročník.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM