REMEDIUMREMEDIUM

O nás

Posláním naší obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha o.p.s. je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených.

Posilujeme samostatnost a zodpovědnost jednotlivců i organizací tím, že:

  • vzděláváme pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profese a podporujeme jejich profesní a osobnostní růst
  • poskytujeme bezplatné, nezávislé, důvěrné a nestranné poradenství, poskytujeme věcné a správné informace
  • organizujeme aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní programy pro seniory

Nahlédnutí do historie

REMEDIUM Praha vstoupilo do nevládního prostoru jako jedna z prvních neziskových organizací na podzim roku 1991 ve formě psychosociální nadace podporující vznik a fungování krizového centra RIAPS.
V roce 1998 nadace zanikla a její poslání převzalo občanské sdružení REMEDIUM Praha.
Na sklonku roku 2013 Valná hromada tohoto sdružení rozhodla o změně právní formy REMEDIA na obecně prospěšnou společnost.
Městský soud v Praze 31.3. 2014 zapsal REMEDIUM Praha o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností v oddíle O, vložce 1393.

(c) 2006, REMEDIUM