REMEDIUMREMEDIUM

Orgány obecně prospěšné společnosti

Statutární zástupce

Zuzana Radová (Nováková) - ředitelka o.p.s.

Správní rada

Mgr. Daniela Brůhová - předsedkyně správní rady
Ivana Hořicová, Mgr.Michaela Kokešová - členky správní rady

Dozorčí rada

JUDr.Jana Hráchová - předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Monika Ljubková, MUDr. Jana Žmolíková - členky dozorčí rady

Zakladatelky obecně prospěšné společnosti

Mgr. Ing. Jana Herbst
Zuzana Radová(Nováková)
Bc.Helena Kubů
(c) 2006, REMEDIUM