REMEDIUMREMEDIUM

Dluhové poradenství v sociální práci

Akreditace MPSV č. A2022/0384-SP/PC

Termín kurzu:
bude upřesněno (podle počtu přijatých přihlášek)

Uzávěrka přihlášek:
bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
24 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
5.450 Kč (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Dluhové poradenství v rámci sociální práce - obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; typologie klientů
 • Dluhová legislativa I. - hmotné právo: Pilíře dluhové legislativy. Občanský zákoník. Související právní předpisy a judikatura.
 • Dluhová legislativa II. - procesní právo: Občanský soudní řád. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Exekuční řád. Související právní předpisy a judikatura.
 • Dluhová legislativa III. - insolvenční právo: Insolvenční zákon. Formy řešení úpadku. Oddlužení a konkurs. Návrh na povolení oddlužení.

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent rozvine dovednosti a znalosti nutné pro zmapování situace klienta a jejího vyhodnocení (možných rizik).
 • Absolvent se orientuje v příslušné legislativě a judikátech.
 • Absolvent umí klientovi srozumitelně předat informace o možných variantách řešení situace a jejich výhodách a rizicích.
 • Absolvent rozumí problematice insolvenčního řízení, zejm. umí klientovi vysvětlit podmínky a průběh oddlužení.
 • Absolvent si uvědomuje etické aspekty poskytování poradenství klientům-dlužníkům a umí s nimi pracovat.

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

(více informací o akreditaci)

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Kristýna Schreilová

Lektorky kurzu:
Mgr. Kristýna Schreilová, Mgr. Petra Skuhrová

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Dluhové poradenství v sociální práci (ke stažení)


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • věk min. 21 let
 • min. 0,5 rok praxe v poskytování dluhového poradenství (doložit potvrzením od zaměstnavatele) nebo absolvování akreditovaného úvodního kurzu do dluhové problematiky v rozsahu min. 8 výukových hodin u libovolné vzdělávací instituce (doložit kopií osvědčení z kurzu)

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě třídenního setkání každý den v tomto časovém schématu:
9.00 - 16.30 s přestávkami a poledními pauzami

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Dluhové poradenství v sociální práci, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM