REMEDIUMREMEDIUM

Základy sebe/řízení a sebe/reflexe

Řizení a supervize v pomáhajících profesích

V roce 2020 budeme žádat o novou akreditaci MPSV, konkrétní termíny kurzu stanovíme po schválení akreditační žádosti

Sebereflexe a sebeřízení napomáhá pracovníkům i vedoucím k zodpovědnosti, nadhledu a spolupráci při společném úkolu, kterým je dobře vykonávat pomáhající profesi. Lidé sami a vztahy, které vytvářejí, se stávají hlavními nástroji této práce a zdroji organizace. V kursu se proto účastníci seznamují s vlivem hodnot na sebeřízení a řízení organizací a s postupy, jimiž lze dosahovat hodnotové integrity, upevnění poslání a naplňování vize. Učí se tím mj. rozumět, čím je podmíněno účelné využívání supervize a dalších „měkkých“ nástrojů vedení lidí.


Termín kurzu:
bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek:
bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Pracovníkům pomáhajících profesí (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni a naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
24 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
6.200 Kč (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)
Cena akreditovaného kurzu osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Vstup do zaměstnání: orientace ve vztazích - hodnotách mezilidských; předávání hodnot a pravidel organizace a služby; osvojení pracovní role
 • Podpora pracovních vztahů a výkonu: komunikační nástroje; komunikační prostory
 • Různé formy spolupráce - tým a skupina
 • Nástroje pro řízení lidských zdrojů včetně supervize
 • Hodnocení
 • Plán profesního a osobního rozvoje
 • Odchod ze zaměstnání

Cílem kurzu je:

 • Prohloubit zodpovědnost pracovníků a manažerů za řízení sebe a organizace.
 • Získat nadhled nad řízením porozuměním jeho smyslu.

Hodnoty kurzu jsou:

 • Rozvoj
 • Nadhled
 • Zodpovědnost
 • Spolupráce

Co můžete v kurzu očekávat:

Propojení řízení s hodnotami, vizí a posláním: Rozvoj nahlížíme z pohledu vize, poslání, hodnot a hodnotové shody (včetně shody s hodnotami programu Řizení a supervize).

Učení děláním, sebezkušenost:Dodané vstupní podklady (viz vstupní požadavky) budete v kurzu využívat jako prostředky k rozvoji sebe a druhých.

Sdílení vašich zkušeností s ostatními se vás může osobně dotýkat.Zároveň kontakt a spolupráce s druhými napomáhají k rozvoji.

Mezioborovost a meziresortnost: Lektoři a účastníci přicházejí z různých pomáhajících profesí a z různých resortů. Učíme se společně si rozumět.

Souběh rolí: Naše republika je malá; lektoři a účastníci se mnohdy znají z jiných souvislostí a rolí. Rizika a příležitosti těchto "vícerolovostí" pojmenováváme.

Bonus:Účastník kurzu odchází s vyplněným průvodcem kurzu - vyzbrojen na cestu k nadhledu a zodpovědnosti.

Účastníci minulého kurzu vzkazují:

Je to trochu netradiční.

Počítejte s nástinem, směrováním, „jak na to“ v podobě filosofie řízení a stylu, seznámením s metodami. Neočekávejte seznam nebo konkrétní návod.

Můžete očekávat sebezkušenost a manažerské myšlení (tzn. nastartování tohoto typu myšlení u sebe). - A také pochopení smyslu poslání, vize a hodnot.

Nezískáte praktické dovednosti, ale nadhled.

Neměj pokud možno žádná očekávání. Zkus se připravit na to, že nedostaneš žádné návody, ale i tak budeš odcházet s plným batohem. Teď, když už to vím, bych si už předem probral systém svých hodnot – jaké je mám/máš. Jdi do toho!

Můžete se podívat i na příběh účastníka kurzu Úvod do řízení a supervize.

Další informace

Maximální počet účastníků: 24

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborní garanti kurzu:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor

Lektoři:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor, Mgr. Jana Švadlenová, Bc. Jana Tupá

Doporučená literatura:

Doporučená literatura z oblasti řízení

Doporučená literatura z oblasti supervize


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání min. SŠ s maturitou humanitního směru
 • věk min. 21 let
 • pracovník v rámci své organizace s někým spolupracuje, někoho vede nebo je někým veden, u pracovníka pracujícího samostatně mimo rámec organizace budou vstupní úkoly zadány individuálně
 • zpracování tří úkolů:
  • vytvořte formální mapu organizace (=pavouka) a vyznačte v ní svoji pozici - formální mapu využijeme při výuce zácviku nového pracovníka

  • popište poslání, vizi a hodnoty své organizace – budou nám sloužit jako kostra celého kurzu


   Při vypracování úkolu se můžete nechat inspirovat studijními materiály (Poslání, vize, hodnoty;Hodnocení a hodnoty), které používáme v kurzu.

  • popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožovat tým či organizaci - popis situací budeme v kurzu využívat na rozlišování nástrojů, kterými mohou být situace řešeny, a na zpřesňování jejich užití

Zpracované dokumenty vyplývající ze vstupních požadavků zašlete současně s přihláškou na adresu vzdelavani@remedium.cz


Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě třídenního setkání každý den v tomto časovém schématu:
9.00 - 17.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy sebe/řízení a sebe/reflexe, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního a posledního bloku kurzu a vyplní a odevzdají na konci kurzu plán profesního a osobního rozvoje.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neodevzdá vyplněný plán profesního a osobního rozvoje, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Plán profesního a osobního rozvoje obdrží účastníci kurzu v případě zájmu naskenovaný.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM