REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

Čistá města

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2003

Email: v.hujova@seznam.cz

Telefon: 737800100

Adresa:

U Kněžské louky 30

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Ing. Vladislava Hujová

Kontaktní osoba: Ing. Vladislava Hujová

Cílová skupina: děti a mládež, veřejnost, občané Prahy 3

Oblast působení: životní prostředí, občanská společnost

Činnost v Praze 3: Aplikace výtvarných návrhů, žáků a studentů škol Prahy 3, s ekologickou tématikou na 450 odpadkových košů umístěných na obvodě Praha 3.


ČRS MO Žižkov II.

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1902

Email: zizkov2@loska.cz

Web: http://www.rybar.xf.cz

Telefon: 222541337

Adresa:

Husinecká 14

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jaroslav Brom, předseda

Kontaktní osoba: Miluše Lošková, jednatelka

Cílová skupina: děti a mládež, veřejnost

Oblast působení: volnočasé aktivity, sport, vzdělávání

Poslání a cíle: Připravit nové členy, děti, mládež a dospělé na vystavení prvního rybářského lístku. Pomáhat rozvíjet v dětech, mládeži vztah k přírodě, aby se z nich stali dobří rybáři, kteří budou mít pěkné zážitky z rybářských úlovků.


Diakonie ČCE - SKP v Praze

Rok založení: 1992

Email: skp@diakoniecce.cz

Web: http://skp.diakoniecce.cz

Telefon: 222520589

Fax: 222520589

Adresa:

Belgická 22

Praha

120 00

Vedení organizace: Mgr. Libuše Roytová

Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Roytová

Cílová skupina: děti a mládež, občané Prahy 3, senioři

Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity

Poslání a cíle: Posláním organizace je poskytovat pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu či následnou péči. Organizace poskytuje krizovou psychosociální pomoc a poradenství, sociální, pečovatelské a ošetřovatelské služby každému, kdo pomoc potřebuje, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

Činnost v Praze 3: Poskytujeme krizovou pomoc, terénní pečovatelské služby, služby následné péče pro lidi s duševním onemocněním a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro obyvatele MČ Prahy 3.


Dům dětí a mládeže Ulita Praha 3/DDM Ulita

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 1992

Email: info@ulita.cz

Web: http://www.ulita.cz

Telefon: 271 771 025 (026), 606 611 920

Fax: 271774726

Adresa:

Na Balkáně 100

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Josef Chmel, ředitel

Kontaktní osoba: Kateřina Němcová, vedoucí úseku propagace

Cílová skupina: děti a mládež, rodiny

Nabízet veřejnosti co nejširší spektrum možností, jak trávit volný čas, a to ve třech oblastech: stálé kroužky a kurzy, spontánní aktivity (příležitostné akce, otevřený klub Beztíže pro teenagery, výukové programy, soutěže), tábory a dlouhodobé sportovní soutěže

Oblast působení: volnočasové aktivity, kultura

Činnost v Praze 3: veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3


Ekocentrum Podhoubí

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2005

Email: ekocentrum@podhoubi.cz

Web: http://www.podhoubi.cz

Telefon: 267 914 322, 776 356 959

Adresa:

ZŠ, K Lučinám 18

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Pavla Novotná

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Novotná

Cílová skupina: děti a mládež, studenti, veřejnost

Oblast působení: životní prostředí, vzdělávání, volnočasé aktivity

Poslání a cíle: Poslání Ekocentra Podhoubí je napomáhat formování takových postojů a hodnot ve společnosti, které přispívají k vytváření harmonických vztahů člověka k přírodě, ostatním lidem a sobě samému.


Evropský institut kulturních a mírových studií, o.s.

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2012

Email: eikms@centrum.cz

Web: http://eikms.webnode.cz

Telefon: +420 606 609 414

Adresa:

U Rajské zahrady 965/6

Praha 3 - Žižkov

130 00

Vedení organizace: Kamila Radostová

Kontaktní osoba: Kamila Radostová

Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením, veřejnost

Oblast působení: zdraví, vzdělávání, volnočasé aktivity

Poslání a cíle: Posláním Evropského institutu kulturních a mírových studií je přispět svou činností k zachování a rozvoji kulturního dědictví a mezikulturního dialogu. Mezikulturní dialog je nejúčinnější mírotvorná aktivita dotýkající se nejširších vrstev obyvatel. Hledání cest ke kořenům civilizace formou zkoumání společných prvků jednotlivých zvyklostí v zemích, rozvoj a propagace tradičních hodnot v oblasti kultury, folklóru. Napomáhání menšinám v integraci do společnosti, výzkum.

Činnost v Praze 3: Pořádání kulturních akcí, osvětové činnosti. Výzkum věnovaný problematice neslyšících.


Farní katolická charita při kostele sv. Prokopa/Charita Žižkov

Typ registrace: sdružení politických stran a církví

Rok založení: 1993

Email: uhnakova@farnost-zizkov.net

Web: http://www.farnost-zizkov.cz

Telefon: 731063259

Adresa:

Čajkovského 36

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mária Uhnáková, ředitelka

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, senioři

Vychovávat a inspirovat své členy a veřejnost k solidaritě s lidmi v nouzi. Prokázat milosrdnou láskou službu potřebným.

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání, kultura

Činnost v Praze 3: Vánoční stromy splněných přání, dámský klub -Polední ateliér-, trénování paměti pro seniory, humanitární sbírky, fin. podpora muzikoterapie v Nové Trojce.


Fond Sidus

Typ registrace: obecně prospěšná společnost

Rok založení: 2006

Email: sidus@fondsidus.cz

Web: http://www.fondsidus.cz

Telefon: 222100446

Fax: 222100426

Adresa:

Tovačovského 2

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Ing. Pavel Přikryl, ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Přikryl

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, lidé se zdravotními problémy, děti a mládež

Oblast působení: zdraví, nadační, terapie

Oblast působení: přístrojové vybavení nemocnic

Poslání a cíle: Jsme obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Spolupracujeme s Pediatrickou klinikou UK2.LF Fakultní nemocnice v Praze - Motole a s Dětskou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc.


Gaudia proti rakovině

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2003

Email: info@gaudiaprotirakovine.cz

Web: http://www.gaudiaprotirakovine.cz

Telefon: 242 487 327

Adresa:

Korunní 111

Praha 3

130 00

Vedení organizace: MUDr. Olga Kunertová - předsedkyně

Kontaktní osoba: Irena Kraftová - koordinátor projektů

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, lidé se zdravotním postižením, občané Prahy 3

Oblast působení: zdraví, terapie, sociální služby

Poslání a cíle: - Poskytovat ambulantní psychoterapeutické a poradenské služby a podpůrné léčebné metody práce s tělem onkologickým pacientům a doplnit chybějící služby v systému služeb o onkologicky nemocné - Poskytovat psychoterapeutické a poradenské služby, krizovou intervenci a dalží služby přímo u lůžka nemocného - ve spolupracujících zdravotnických zařízeních, nebo v domácím prostředí - Poskytovat podporu blízkým pacienta, kteří se nachází díky jeho onemocnění v obtížné situaci - Vytvořit fungující síť psychoterapeutických a poradenských služeb pro onkologické pacienty v Praze formou ambulantních i "terénních" služeb v případě hospitalizace - Podporovat komunikaci mezi pacientem samotným a zdravotníky a zlepšit tak průběh léčebného procesu


Hewer - občanské sdružení

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1997

Email: info@hewer-os.cz

Web: http://www.pecovatel.cz

Telefon: 274 781 341

Fax: 274 771 116

Adresa:

Pod Strašnickou vinicí 13/191

Praha 10

100 00

Vedení organizace: Vladimír Mocek

Cílová skupina: senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé s mentálním postižením

Oblast působení: sociální služby, nadační

Poslání a cíle: Smyslem OSOBNÍ ASISTENCE jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně či mentálně znevýhodněným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Činnost v Praze 3: Významná část klientů sdružení je z Prahy 3


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM